Betreft: De Muggenberg, Oene
Datum: 13-8-1725
Bezitters: De (aangehuwde) kinderen van wijlen overpander Van Hoeclum
Bijzonderheden: Geven het goed in onderpand t.b.v. predikant Persoon.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 640, Coll. Moerman, schrift 1