Betreft: De Muggenberg, Oene  
Datum: 12-10-1726  
Ligging: Zie akte 15-2-1717  
Betreft: G.A. Wigman, h.v. van Jacob van Heuclum verklaart van H. van Isendoorn 50 gld. ontvangen te hebben.  
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 640, Coll. Moerman, schrift 1