Betreft: Assenbrick, Oene
Datum: 18-2-1717
Ligging: N: Lucass, W: kopers, Z: Berent Gerrits wever, O: Grote Wetering
Verkoper: Derck van Hoeclum, overpander, en Mechtild van Hoeclum
Koper: Juffer Hermanna van Hoeclum wed. Hendrik van Isendoorn, ontvanger en kinderen.
Bijzonderheden: Betreft een morgen hooiland. Tevens werd 5 morgen hooiland verkocht in Oener Achterbroeck (O: Santgreve, Z: Berta ten Holthe wed. schout Dompselaar, W; Stroombreet, N: Burgermeester Heeck of Nonnenslagh.)
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr.632, Coll. Moerman, schrift 1