Betreft: Hoogenenck, Oene
Datum: 17-9-1718
Ligging: N: de armen van Oene
Pandgevers: Johan Grueter & Vrouwe Geertruyt van Hoeclum
Pandnemer: Hendrik van Isendoorn, ontvanger
Bijzonderheden: Een stukje zaailand, gr. 6 schepel, evenals een delle of plackveltjen met zijn houtgewas in de Hoogenenck.
Status goed: Allodiaal goed
Origineel: Coll. Moerman, schrift 1