Betreft: Land in Oene
Datum: 6-12-1718
Ligging: N+ Z+ O: het erf van Jan Gerritsen, W: de kerk
Bijzonderheden: Derck Lubberts -als erfgenaam van zijn ouders Lubbert Jacobs & Stijtjen Aerts- draagt het leengoed over aan Hendrick van Isendoorn, ontvanger
Status goed: leengoed van de heerlijkheid Bahr en Lathum, zie: 'Register op de leenen der bannerheerlijheid Baer en heerlijkheid Lathum' (nr. 80-5).
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 638, Coll. Moerman, schrift 1