Betreft: Hooiland in Oener Achterbroek, Oene
Datum: 24-2-1700
Ligging: N: de Veltcamp, W: Stroombreets wangen, Z: Vaneveldskamp, O: kopers
Verkoper: Jonker Gerhardt Marckolff & Dijna Elisabeth
Koper: Hendrick van Isendoorn, ontvanger, & juffr. Hermelina van Hoeclum
Bijzonderheden: 1 Morgen groot
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 632 (?), Coll. Moerman, schrift 1