Betreft: Beeltsnidersweyde, op de Ham, buurschap Zuuk, Epe
Datum: 30-11-1678
Ligging: N: Jan Jansen wannemacker en Roelof Aerts, W: Aert Jansen, Z: Hammerbeke, O: burgermr. Hegemans erfg.
Verkoper: Harmen Jansen Rietberch & Willemtien Egberts Slijckhuis
Koper: Hendrick van Isendoorn, ontvanger, & juffr. Hermelina van Hoeclum
Bijzonderheden: Een halve weide, waarvan de wederhelft toebehoort Johan Muysch, burgemeester van Steenwijk
Status goed: Thijnsgoed
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 576 (?), Coll. Moerman, schrift 1