Betreft: Een hofstede in Westerick, Vaassen
Datum: 2-6-1656
Verkoper: Jacob van Erckelens, mede voor zijn zuster
Koper: Cannenburg
Bijzonderheden: Een stukje land waar Johan op woont.
Status goed: Allodiaal
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 438, Coll. Moerman, schrift 1