Betreft: Een katerstede in Vaassen
Datum: 30 juli 1690
Ligging: N+O: Gerrit Jansen Westerick, Z+W: koper
Verkoper: Willemtjen Welmers, weduwe van Teunis Lambers, voor ½, Gerhardt Heydenrijck en Gerret Hoevelaken, als diakenen der stad Harderwijk voor de andere ½.
Koper: Cannenburg, en Antonis van Linden, Heer van Croonenburgh en Grunsvoort
Bijzonderheden: Een goedje of katersteden: huis en hof en weitje
Status goed: Gebruiker is Jan Petersen, thins en allodiaal goed
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 452, Coll. Moerman, schrift 3