Betreft: Huis in Westerik met land op het Laar, Vaassen
Datum: 17 december 1794
Ligging: N: erfg v Jan Willems van de Bokkerij, Z: het gemeene veen
Verkoper: Aerts Roelofs (eerder geh. met Geertruy Willems) & Geertruy Jans, met Hendrik Everts en Hermen Roelofs, voogden van 2 minderjarige kinderen van Aert Roelofs bij zijn 1e vrouw.
Koper: Hendrik Wolten & Trijntje Steenbergen
Bijzonderheden: Huis, hof en 6 schepel zaailand, evenals een grote schuur, 2 morgen hooiland, onder Vaassen, buurtschap Westerick, door A.R. bewoont, met een half mud zaailand met houtgewas, Vaassen, buurtschap Westerick op het Laar gelegen, voor 1460 gld.
Status goed: Allodiaal, verpondingslasten 1 gld. 7 st, land op het Laar 12 st., is tiendplichtig. Huis en hof belast met een tiendhoen, wegens smalle tiend
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 491, Coll. Moerman, schrift 3