Betreft: De Veensche weide, Vaassen
Datum: 5 maart 1840
Verkoper: Jacob Wolbrink Buitenhuis, timmerman, & Johanna Mulder, wonende te Apeldoorn
Koper: Cannenburg
Bijzonderheden: Zuidelijk gedeelte van weiland de Veensche Weide, nabij de pastorie te Vaassen, sectie D no. 7 (2 bunders) en D no. 8 Dennebosch (groot 24 roeden) Verkopers hebben het geërfd uit ouderlijke boedel van Johanna Mulder
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 515, Coll. Moerman, schrift 3