logo

Grote Zwarte Broek, Epe

Betreft: Grote Zwarte Broek, Epe
Datum: Na 1856
Verkoper: Derk Jan Koldenhof
Koper: Cannenburg
Bijzonderheden: Recht van tiendheffing op landerijen, huizen en onroerende goederen in het eerste lot van het Tiendblok, het Grote Zwarte Broek genaamd, in de gemeente Epe. Verkoper heeft dit aangekocht van het kroondomein, kwitantie 6 juni 1856, getekend door Ministerie van Financiën voor f 454,50
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 590, Coll. Moerman, schrift 3