Betreft: Hooiland in Vemderbroek, Epe
Datum: 19 augustus 1695
Verkoper: Thijs Henderic, bakker, & Aagjen Willemse
Koper: Henderick van Isendoorn, ontvanger, & Hermelina van Heuckelom
Bijzonderheden: 1) Een halve morgen hooiland in 't Vemderbroeck in Sterts Kamp gelegen (N: Marten Isendoorn) 2) 2 Morgen weideland, de helft van weide van 4 morgen, gel. in Epe bij het Vemder Vonder (W: de Griftdijk), zijnde tijnsland) De hele weide bezwaard met 2 goltgulden per jaar aan St. Martens Schutterie te Epe. Op de rugzijde van de akte staat: 16 maart 1695 hebben Thijs Hendriks en Herman Wildemaen dit land gedeeld. Van deze deling is akte opgemaakt voor de Raad van de stad Kampen 15 aug. 1695.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 576, Coll. Moerman, schrift 3