Betreft: Akker in Vemderenk, Vemde
Datum: 17 juli 1720
Verkoper: Peter Wolter van Isendoorn, kaptein-luitenant & Maria Tours de Morra
Koper: Hendrick van Isendoorn, ontvanger Ampt Epe
Bijzonderheden: Akker zaailand in Epe, gr. 1½ schepel, voor 100 Car.gld.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 605, Coll. Moerman, schrift 3