Betreft: Land op Vemderenk
Datum: 25 maart 1693
Ligging: N: gemene weg, W: koper, Z: Aertsen te Deventer, O: Marten van Isendoorn, ontvanger
Verkoper: Gerrichjen Gerrits, wed. van Gosen Gosens
Koper: Peter Wolter van Isendoorn, kapitein-luitenant & Marie Toers
Bijzonderheden: 1) Akker zaailand, genaamd Claasakker (geen ligging genoemd) 2) Akker zaailand genaamd de Korte Loop (zie boven) 3) Achterland in de Sien Enck (O: koper)
Status goed: Tijnsgoed
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 597, Coll. Moerman, schrift 3