Betreft: Morrengoed, Vemde, Epe
Datum: 2-3-1621
Verkoper: Helmig Gerrits
Kopers: Steven Gerritsz & Grietgen, Jan Gerritsz & Lubbertgen voorts Lubbert en Engelken Lubberts, kinderen van wijlen Lubbert Berntsz & Engelken Gerrits; krijgen oprukking na overdracht door Helmig, en na approbatie van een magescheid d.d. 15-1-1621 over de erfenis van hun ouders Gerrit Stevens & Jenneken Geurts.
Bijzondheden: Op de rugzijde van de akte staan tevens de oprukkingen van 28-2-1627, 24-6-1648 en 25-9-1662 evenals de investiture d.d. 10-3-1656 voor Warner Janssen, Luloff Gerrits, Gerrit Schuirman & Mechteltjen Gerrits en Hendrik Simons & Engeltjen Lubberts genoteerd. Daarna nog het transport aan Arien van Isendoorn & Peterken Henrickx. Vervolgens oprukking d.d. 12-7-1683 voor Aleijda van Isendoorn, vrouw van Jacob Daems, oprukking voor voornoemde op 31-8-1694 en 11-6-1711, Hendrik van Isendoorn als erfgenaam van Steven Daems, zoon van Aleijda en Jacob d.d. 20-7-1751 en tot slot F.J. van Ysendoorn à Blois als erfgenaam van Hendrik d.d. 29-6-1759.
Status goed: Herengoed
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 594, Coll. Moerman, schrift 3