Betreft: Een herengoed aan de Lobrink, Emst
Datum: 30 juni 1702
Bijzonderheden: Percelen land vallende onder het herengoed van Maren van Isendoorn & Johanna van Heucklum: 1) Lange Paddegatakker (O: juffr. Van Wijck, 165 gld.) 2) Zaailand in de weide met houtgewas (O: de gemene brink; 110 gld.) 3) Halve pandschapskamp (186 gld.) 4) 3 Akkers aan de Luysenstruycken achter de Leeuwenbomen (86 gld.) 5) De zaalweer en hof aan de Lobrinck met houtgewas in 't gemeen met Jan Brouwer voor 65 gld. (O: gemene Brink; Z: Jan Brouwer als pandhouder; W: het verpande land in de weide). Pandpenningen samen 612 gld. voor 12 jaar.
Status goed: Herengoed
Verpanders: Herman van Erckelens, kapitein, en Cornelis Bigge, schout Epe, als curators over de goederen van Joost van Erckelens
Pandnemer: Hendrik van Isendoorn, ontvanger, & Hermelina van Heuckelom
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 624, Coll. Moerman, schrift 3