Betreft: Hooiland in Emsterbroek
Datum: 20 november 1742
Ligging: O: Marten van Isendoorn
Verkoper: Burg. N.W. de Meester voor zich en voor erfg. van wijlen de heer Nuck
Koper: Hendrick van Isendoorn, ontvanger Epe
Bijzonderheden: ½ Morgen hooiland in Emsterbroek in de Berenhorst, voor 15 Car.gld. (opschrift: bij den Viserve in pacht)
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 619 Coll. Moerman, schrift 3