Betreft: Een kamp zaailand aan de Lobrinck, Emst
Datum: 9 februari 1700
Ligging: W: Jonker Johan van Wijck, O: de Lobrinck
Bijzonderheden: De helft van een kamp zaailand, evenals de helft van een hof en weitje daaraan gelegen, zoals door pandhouders en pandgevers al was afgedeeld, vallende onder de zaalweer van Johan van Hoecklum tot de Oosterhoff.
Status goed: Herengoed
Pandgever: Joost van Erckelens en broer Hermannus van Erckelens (hadden november 1679 ieder voor de helft verpand)
Pandnemer: Wijlen Herman Driessen & Cornelissien Dries
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 624, Coll. Moerman, schrift 3