Betreft: Nieuwen Camp en Het Twillert, Norel
Datum: 31-5-1701
Ligging: Z: Eper Dorperenck
Verkoper: Albert Stuyrman, schout van Coevorden
Koper: Hendrik van Isendoorn, ontvanger, & H. van Hoeclum
Bijzonderheden: Een kamp zaailand met holtgewas, gnt. Nieuwen Camp en een hoek plaggenveld gnt. Het Twillert daarbij gehorende, nog: 3 akkers zaailand met het heetveld in Norel in de Bettencamp gelegen, naar het Noorlerholt aan, nog een heetakkertje teneinders de Hogen Camp heen schietende, voor 827 gld.
Status goed: Tynsgoed
Origineel: Coll. Moerman, schrift 4.