06 Gerrit Everts van Noor(ling)Jan Ludolphs, Henrick Brants
29 Helmich van Venen
35 IdemH.J. Haechdoorn
41 Jan BeerntsRoeloff Jans, Gerrit Wychers
48 IdemH. Schuurman, idem
54 Henrick ReyndersGerrit Schuerman, Jacob Henrycks
60 Helmich van VeenGerrit Gijsberts, Jan Steeffs