90 Jan Aerts tot OosteroeneArent van Munster
96 idem met Arent van MunsterHerman Jansz
02 idemArent van Munster en H.J. op de Belt
08 idemWolter Beeuws , Gerryt Nyssingh
14 Gerrit Dirx MullerDirck Jans Muller, Frederick Dircxz
20 idemFrederick Dircz, idem