voor 90 H.J. op de Belt Jan Jan Toback  
90 Herman Jansz op den Belt Jan Jans Toback  
96 idem Derck Willems, Arndt van Munster  
02 idem Jan Aerntsen, idem  
08 Hermen Frericx --  
14 idem; zijn weduwe Willem Cornelis, Evert Gerrits  
20 Jan Jans van Voorst idem, Reijnder Jacobs