29 Reynder Gerrits
35 de wed. van Reynder GerritsRoeloff Janss
41 idem; doorgehaald: (nu) Gerrit ReyndersIdem, Gerrit Dircks
48 Herman ReyndersGerrit Heyndricks, Dirck Gerrits
54 IdemJacob Hendricks, idem
60 Hendrick BeerntsGerrit Gijsberts, Hendrik Janss