06 Henrick BerntsGerrit Everts, Henrick Bernts
29 Jenneken, wed. van Henrick Brantss
35 Jenneken Haechdoorns, wed.
H. BrantsH.J. Haechdoorn
41 Jacob HenricksHenrick Haechdoorn, Lambert Floor
48 IdemAert Willems, Gerrit Wichers
54 IdemDirck Gerrits, Hendrick Crijnen
60 Gerrit Gijsberts, momber van deH. van Veenen, Hendrick Beernts
kinderen van Jacob Hendricks Haechdoorn