06 Jan JanssEgbert vande Wall, rentmr., Jan Brants
29 Palick Marckolff als momber van het
onnozele kind van Udo Janss
35 Roelof van Steenbergen
41 IdemRoelof Janss
48 Idem
54 --
60 Aertgen Roeloffs wed. van Dirck Gerrits
Kempe Luloffs, Jan van Steenbergen
(NB: In de kantlijn 1660: Willem Dammers, halfbroer van de innocente Udo Jans, verzoekt het land te mogen huren)