06 Jacob GerritsAert de Ruyter, Helmich van Veenen
29 Palick Marckolff en Beernt Arntss
35 Beernt ArntszH. Haechdoorn
41 Idem en H.J. HaichdoornRoelof Jans, Gerrit Dircks
48 Idem, idemHendrick Gerrits, Willem Gerrits
54 Jacob Hendricks en
Hendrick JanssHendrick Beerents, Dirck Gerrits
60 Hendrick Beernts en idem, voor de
helft, en Gerrit Gijsberts, momber van
de kinderen van J.H. Haichdoorn, voor
de andere helft.Helmich van Veenen, Hendrik Beernts