90 Roelof Dirx Brouwer
96 idemGerit Dirx, Gerrit Ghijsens
02 idem; zijn wed.G.D. Brouwer, D.R. Brouwer
08 idem de wed.idem, idem
20 idemGerrit Muller, Aelt Brouwer