90 Roelof Aelberts
96 idemGerrit Dirx, H.J. op de Belt
02 idemH.J. op de Belt, hendrick Sourtsz
08 idemEvert Gerrits, Gerrit Nijssingh
14 idemL. van Kerckhof, Gerrit Dircx
20 Lubbert AlbertszHendrik Gerrits/Evert gerrits