1606 --
1629 Gerrit ten Holte, schout van Epe, Palick Marckolff, Henrick Jacobs Haech­doorn
1635 Idem, idem, idem
1641 Gerrit ten Holte junior, schout tot Oene (bedoeld is dat hij daar woonde), Roelof Jans, H.J. Haechdoorn
1648 Idem (tekent als 'tot Epe'), Egbert ten Holte, Aert Willems
1654 -- (‘ten huize van Dirck Gerrits tot Oene’)
1660 Gerhard ten Holte, schout van Epe, Ds. Opgelder, Jan van Steenbergen
1690 Cornelis Bigge, schout, Ds. Gerard Opgelder en Roelof Dirx Brouwer
1696 Idem, idem, idem
1702 Idem, idem en Gerrit Derx Brouwer
1708 idem, idem en idem
1714 A. ten Busch, schout, idem en idem.
1720 D. Brouwer, schout, Aalt Brouwer en Frederick Eemers