Lijst der inquartiering van ‘t 3e Battaillon der 2e Halve Brigade Bataavsche Infanterie op den 30 April en 1 meij 1797

N.B.: Er zijn enkele leestekens geplaatst om verkeerde interpretaties van namen te voorkomen.

 

Naam inkwartierder Aantal en bijzonderheden
30 april: de fouriers:
Jannis Scholten 1 officier
Hermen Dries 3 man
Peter Texheimer 1 man
Anthonie Meijlink 2 man
Corn. Jans Hoff 3 man
   
Den 1 meij:  
Jan en Willem Pijkeren 3 man
Drees Willems vande Mate 1 man
Willem Hendk. inde Oostrink 4 man
Heimen Herms wed. 3 man
Aart Dries Rademaker 3 man
Den secretaris N. Vorster 1 kapitein
Johannis van Velde 2 sergeanten
Hendrik vanden Hoek 3 man
Moses Isaacks 3 man
Hendrik Wensink 2 luitenants
Teunis van Zuuk 1 kapitein
Lt.kol. Franschen 1 kapitein
Juffr. Gerh. Brouwer 1 luit.kolonel
Evert Huijsman 2 man
Hendrik Aarts Schoenmaker 3 man
Hendrik van Lohuijsen 2 sergeanten
Coenraat Gerrisheim (doorgehaald)  
Mevr. Boekelman 1 kapitein
Lambert Scholten 2 sergeanten
Wolbert Brouwer chirurgijn majoor
Teunis van Lohuijsen 5 muzikanten
Gerart van Zuuk 1 kapitein
Aart Rondhuijs 3 man
Jannis van Werven 2 man
Aart Gerrits, brouwhuis 2 man
Simon Kroon 5 muzikanten
De wed. Willem Jans int dorp 4 man
Evert Vermeer tamboer-majoor, 2 muzikanten
Willem van Putten 4 man
Juffr. De Variencour 1 kapitein
Hendrik Brouwer 1 kapitein
Hendrik Forbus 2 man
Berent van Gaalen 2 man
Harmen ter Haar 2 man
Heimen Jans int dorp 2 man
Aart Wagenaar, brouwhuijs 2 man
Janna Brouwers den adjudant
Beert Eyberts van der Beek 1 man
Gerrit Koolhaas 1 man
Arent van Zuuk 1 kapitein
Gerrit Haverkamp 2 man
Derk van Ommen 2 man
Roebert van Lohuijsen 4 man
Jan van Laar te Lohuijsen 2 man
Cornelis Jans te Lohuijsen 3 man
De wed. Evert van Loenen 5 man
Helmig Klaas agter de berg 3 man
Lubbert Ariens 4 man
Dom. Van Convent 1 kapitein
Aart Overbosch 5 man (doorgehaald) 2 elve….
Willem Jans te Lohuijsen 5 man
Cornelis Willems Bijsterbos 5 man
Jan Langendijk 3 man
Jan van Lohuijsen, smit 3 man
Jacobus Wijnbergen 3 man
Diesmer Evers Hagedoorn 4 man
Giesbert Evers Floor 5 man
De wed. Berent van Ommen 2 man
Hermen Aalberts opden Burg 5 man
Jan Hendriks opde Burg 2 man
Lambert Wijgmens opden Burg 2 man
Hendrik Bruijn 2 man
Cars opden Burg in Hr. Bruijns kamer 1 man
Lambert Jacobs van Emst 4 man
Gerrit Kamphuijs 1 luitenant
Hendricus Pol 2 sergeanten
Aart Florijn 2 man
Hendr. Bengert 2 man
Claas Schaddenbergh 4 sergeanten
Hendr. Anthonis, glasemaker 1 man
Hendr. Somerhuijs 1 man
Jan Aartjes 1 man
Aart Stap 2 man
Hendrik Bijl 1 man
Peter Aarts te Wissel 5 man
Evert Kooijman 3 man
Hermen Leurink junior 2 man
Gerrit Brommer 1 man
De wed. G. Witteveen 4 man
Anthonie de Beuse 2 man
Heimen Peeters en Jan Riksen 3 man
Gerrit de Brake 2 man
Reinder Peter van Eek en Aaltjen Kamphuijs 3 man
Giesbert Aalberts 2 man
Gerbrig Mulder 2 man
Hermen Leurink de jonge 1 man
Lambert Tijmens te Wissel 2 man
Albert van Essen 1 man
Hendrik Sweekhorst 1 man
Willem Jans inde Weuste 3 man
Hendrik Jans Knol 1 man
Berent Rosendal 5 man
Tijmen Hendriks van Putten te Wissel 2 man
Theunis Vlim 2 man
Hermen Reinders te Wissel 2 man
Giesbert Gerrits 2 man
Teunis Gerrits Brandhaar 2 man
Hermen Cornelis 2 man
Willem Jochems 1 man
Hendrik Jans Swarten 2 man
Derk Egberts 2 sergeanten
Johan Matthijs Hen 1 man
Gerrit Wijgers ten Have den ouden 1 man
De wed. Gerrit Brouwer 6 man
Jannis Jonker 2 man
Gerrit ten Have de jonge 2 man
Lucas Brouwer 2 man
Hendrik Schuurman 1 man
Jan Jansen Vegterije 1 man
Berent Jansen Vegterije 2 man
Hendrik Peters Drost 5 man
Hermannus Langen 3 man
Jacob Jonker 1 man
Cobus van Genderen 1 man
Reinder Jans Janszoon 2 man
Hendrik Pijkeren 2 man
Jan Reinders te Zuuk 2 luitenants
Jan en Aart Slijkhuijs 4 man
Helmig Hendriks te Zuuk 2 man
De erfg. van Jan Gerrits te Zuuk 5 man
Diesmer Gerrits Hagedoorn (te) Zuuk 4 man
Corn. Hermens te Zuuk en G. Cornelis 3 man
Gerrit Muller te Zuuk 3 man
Arent Bibo 2 luitenants
Aalbert Kamphuijs te Zuuk 3 man
Reinder Gerrits te Zuuk 1 man
Hendrik Hermens te Zuuk 2 sergeanten
Derk Brummel 5 man
Aart Brummel 2 sergeanten
Reinder van Wijngaarden 2 sergeanten
Peter Hissink, mulder 3 man
H.J. Haack, vaandrig te Zuuk 1 luitenant
Aalbert Koekkoek 2 man
Egbert Tijmens van Putten 2 man
Tijmen Tijmens Kamphuijs 2 man
Gerrit Sanders van Lohuijsen 4 man
Lubbert Gerbrigs te Zuuk 3 man
Hendrik Arents opt Vossenbroek 2 sergeanten
Tijmen Hermens Kamphuijs 3 man
Hermen Bruijn 2 man
Jan Liefers te Zuuk 2 man
Jacob Tijmens op de Horst 5 man
Roelof Lamberts op de Horst 2 man
Egbert Gerrits Oldenkop 1 man
Abraham Jacobs op de Ham 3 man
Jan Jans Zwarten 2 man
Peter Jonker 5 man
Steven Jans Visser 3 man
Hendrik Jacobs Vosselman 5 man
Abraham Eijmberts 5 man
Hendr. Hermens, Noorl 3 man
Jannis Vlim 3 man
Arent Florijn, Noorl 2 man
Lubbert Hermens, Noorl 2 man
Loog Jans te Noorl 3 man
Hendrik Jonker 5 man
Willem Brummel 5 man
Arien Hendriks 5 man
Aart Lubberts, Vemde 2 man
De wed. Hendr. Ariens 2 man
Jannis Brummel 2 man
Hendr. Tijmens van Putten 3 man
Gerrit te Dijkhuijsen 2 man
De wed. B. Koekkoek 2 man
Jannis en Jan van de Vosse 4 man
Gerrit Bijsterbosch 4 sergeanten
Jan Smit, Dijkhuijzen 2 man
Jan Vorstelman, Dijkhuijsen 5 man
Evert Overbosch 5 man
Jan Klaas op Bijsterbos 5 man
De wed. Jan Jonker, papiermaker 2 luitenants, 1 oppasser
Hermen Jonker, papiermaker 2 luitenants
Derk Peeters Dullink 2 man
Gerrit Jans op de Oosterhof 5 man
Tijmen van den Esschert 4 man