Het lidmaatschap van Ampt Epe kost jaarlijks (2020) € 17,50.
Daarvoor krijgt u vijf keer per jaar ons mededelingenblad. Bovendien kunt u tegen reductie (en in een aantal gevallen zelfs gratis) deelnemen aan activiteiten van onze historische vereniging.