De gemeente Epe is rijk aan herdenkingsbomen. Alle informatie over de herdenkingsbomen in de gemeente en hun locatie zijn nu verzameld in één lijst. 

Deze lijst bestaat uit twee typen herdenkingsbomen: de koningsbomen en de overige herdenkingsbomen, waaronder ook geschonken bomen vallen. Het doel van deze inventarisatie is het borgen van de aanwezige kennis over de herdenkingsbomen die Epe rijk is. Deze lijst zal als basis dienen om in de toekomst bij te houden als er bomen verdwijnen of bijkomen. De huidige lijst bevat 18 nog aanwezige koningsbomen en 39 overige herdenkingsbomen. Deze inventarisatie is tot stand gekomen in samenwerking met de externe belangengroepen Vereniging Milieuzorg Epe (VME) en de historische vereniging Ampt Epe.

Koningsbomen en overige herdenkingsbomen

In de gemeente Epe zijn er maar liefst vier generaties koningsbomen aanwezig, gerekend vanaf de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Daarmee onderscheidt Epe zich van andere Nederlandse gemeenten. Recentelijk heeft de gemeente Epe tijdens de troonswisseling op 30 april 2013 vijf koningsbomen geplant. Ook zijn er in het verleden regelmatig herdenkingsbomen voor overige gedenkwaardige momenten geplant of zijn er bestaande bomen tot herdenkingsbomen benoemd. Zo heeft Epe drie ‘levensbomen’, een ‘bevrijdingsboom’ en ruim dertig geschonken bomen, die 25 jaar geleden geschonken zijn door de ondernemersvereniging van Epe.