Interview met de nieuwe voorzitter door Jenny Polman in de Stentor van 6 december 2013.

De grote taak waar Fer Jantzen zich voor geplaatst ziet als nieuwe voorzitter van de historische vereniging Ampt Epe is: “Zorgen dat de historische vereniging zelf geen historie wordt." Hij heeft wel diverse ideeën over hoe die ambitie gerealiseerd zou kunnen worden. Internet moet daarbij een belangrijke rol gaan spelen.

“We hebben nu rond de 750 leden," zegt hij, “maar als we niets doen sterft dat aantal van bovenaf uit. We presenteren onszelf een aantal keren per jaar aan het publiek op markten en dergelijke, maar gemiddeld komen er daardoor jaarlijks evenveel nieuwe leden bij als er - veelal door overlijden - af gaan. Willen we de geschiedenis warm houden dan zullen we daar wat aan moeten doen. We zullen bijvoorbeeld echt moeten gaan kijken naar wat we kunnen doen voor de jeugd en hoe we daarbij Internet kunnen toepassen. Zo zouden we bijvoorbeeld op onze site fotozoektochten voor de jeugd kunnen opzetten, of lesbrieven voor scholen, in combinatie met onze website. We moeten als bestuur echt iets doen met de jeugd en internet." Jantzen beseft dat veel kinderen geschiedenis 'stoffig' vinden. “Toch denk ik: als je een kind op een leuke manier geschiedenisonderwijs aanbiedt, is er een kans dat hij dat vasthoudt en een potentieel enthousiast lid in de toekomst is. Daarom willen we ook via onze website iets doen voor die leeftijdsgroep. In elk geval moet je als vereniging niet wachten tot mensen vanzelf bij je komen."

De historische vereniging denkt ook aan andere manieren om zichzelf ‘op de kaart te zetten'. ”We beschikken over zo veel materiaal, daar moeten we wel iets mee doen. We hebben onlangs binnen het Erfgoedplatform (een overleg voor verenigingen en stichtingen die zich bezighouden met cultureel erfgoed) het onder meer gehad over de invulling van de Open Monumentendag volgend jaar. Die heeft als thema `Op reis: vervoer, transport en reizen'. Daar moeten we iets mee kunnen. We zijn verder van plan eind 2014 een boek uit te geven over het grondgebruik in de gemeente Epe 200 jaar geleden. Het idee is bijvoorbeeld kadasterkaarten uit het begin van de negentiende eeuw te projecteren op kaarten van nu, zodat je heel goed kunt zien hoe destijds de beken en sprengen liepen, hoe het wegenstelsel in elkaar stak en hoe de leefgemeenschappen waren ingericht. Ook overwegen we een overzicht te maker van alle beroepen die mensen in de kernen uitoefenden. Twee jaar geleden hebben we een dvd samengesteld op basis van de Eper Canon en daar is geld van teruggekomen. Dat geld zouden we nu willen herinvesteren, maar er is meer geld nodig voor dat project. Daarom zijn we nu begonnen met het aanschrijven van mogelijke financiers."

Sinds het terugtreden van Evert de Jonge als voorzitter zat Ampt Epe met een vacature in het bestuur. Hans Stakenburg nam twee jaar de honneurs waar, maar heeft verhuisplannen. “We hadden een kandidaat op het oog die enorm aan het profiel voldeed maar die heeft zich helaas om gezondheidsredenen terug moeten trekken. Toen heb ik gezegd: wat zouden jullie er van vinden als ik voorzitter zou worden? Daar is het bestuur mee akkoord gegaan, ook al voldeed ik niet volledig het profiel. Ik ken hier bijvoor beeld nog niet zo veel mensen. Maar wat ik wel kan is mensen enthousiast maker om samen leuke dingen te gaan doen." Jantzen (zijn grote hobby is genealogie) is drie jaar geleden vanuit het westen in Epe komen wonen en hier meteen lid geworden van Ampt Epe. Twee jaar geleden trad hij toe tot het bestuur van de vereniging en werd webmaster. “Ik wil niet zo maar lid zijn van een vereniging maar ook echt wat voor die vereniging doen."