– erfgoedplatform Epe – Rondom de Sprengen (persbericht)

Donderdag 6 oktober jl. zijn verschillende stichtingen en verenigingen die deel uitmaken van erfgoedplatform Epe sinds lange tijd bij elkaar gekomen. Bij de bijeenkomst waren aanwezig vertegenwoordigers van: Cultuur Historisch Museum Oene, Dialectkring Epe, Historische vereniging Ampt Epe, Museum Vaassen Historie, Sint Maartens Gilde Epe, De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, Stichting Broken Wings, Stichting Vaassens Molen en een vertegenwoordiger van de gemeente Epe.  

Het erfgoedplatform is sinds 2004 een samenwerkingsverband van stichtingen en verenigingen binnen de gemeente Epe die zich inzetten voor het behoud van materieel en immaterieel cultureel erfgoed. Ook zetten deze organisaties zich in om het cultureel erfgoed te delen met inwoners uit de gemeente, toeristen en andere geïnteresseerden.

Na een stille periode was de bijeenkomst een mooi moment voor de deelnemende organisaties om met elkaar te delen met welke activiteiten iedere organisatie bezig is en welke ontwikkelingen er zijn of binnenkort aankomen. Daarnaast is ook geïnventariseerd wat de organisaties voor elkaar kunnen betekenen. Doel voor de komende tijd is in ieder geval: constructief overleg met de gemeente Epe, elkaar ondersteunen waar mogelijk, samenwerking opzoeken. Een bijkomstig doel is het uitnodigen en aan laten sluiten van andere organisaties in de gemeente Epe die zich inzetten voor het behoud van materieel en/of immaterieel cultureel erfgoed binnen de gemeente. De aanwezigen doen daarom een oproep aan al deze organisaties om zich aan te sluiten bij het erfgoedplatform. Samen weten we meer en bereiken we meer!

Ook willen de deelnemers van de bijeenkomst bereiken dat inwoners de organisaties die aangesloten zijn bij het platform makkelijk weten te vinden, zodat inwoners hun ideeën, suggesties of vragen kunnen delen.

Voor de organisaties die onderdeel zijn van het platform is het, zoals voor veel andere verengingen, niet altijd makkelijk nieuwe – en met name jongere – vrijwilligers te vinden. Daarom is gesteld doel ook het bereiken van de inwoners van de gemeente en hen te enthousiasmeren zich in te zetten als vrijwilliger voor een van deze organisaties.

De volgende bijeenkomst van het erfgoedplatform Epe is waarschijnlijk in januari 2023.

Cultuur Historisch Museum Oene: www.museumoene.nl
Historische vereniging Ampt Epe: www.ampt-epe.nl
Museum Vaassen Historie: www.vaassenhistorie.nl
Sint Maartens Gilde Epe: www.sintmaartensgilde-epe.nl
De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken: www.bekenstichting.nl
Stichting Broken Wings: www.brokenwings.nl
Stichting Vaassens Molen: www.daamsmolen.nl