Oude klassefoto's bekijken doet het goed op de eerste Dorpsreünie van Epe. foto Hans van de Vlekkert EPE - Epe beleeft zijn eerste reünie en de zaal is te klein. Zó veel (oud-)Epenaren hebben elkaar zó veel te vertellen dat de optelsom van hun gesprekken een oorverdovend geluid veroorzaakt.

"Ja, ik ben wel de aanstichter, maar ik heb het niet meer in de hand" , lacht Jan Paasman. "Ik had graag met heel veel mensen willen praten, maar dat lukt niet. Er zijn gewoon veel meer mensen dan verwacht."

In de grote zaal van De Middenstip is het zondagmiddag vol, warm en beregezellig. Overal worden herinneringen opgehaald, aan zo veel tafeltjes tegelijk, dat het moeilijk is je verstaanbaar te maken.

Epe ontmoet Epe. Vijftig-, zestigplussers vooral, die elkaar van vroeger (proberen te) herkennen. Soms lukt dat meteen, soms moet het naamkaartje de bevestiging geven. Ongeveer de helft van de reünisten woont nog altijd in Epe; de anderen brachten er hun jeugd of nog wat langer door en komen voor een middag herinneringen ophalen terug.

Mevrouw Klaver (93) uit Heerenveen bijvoorbeeld, onder de (oud-)Epenaren beter bekend als juffrouw Nel Tuijten, spraaklerares. Epese van geboorte, voor studie en eerste werkkring tijdje weggeweest, van 1955 tot 1968 terug in Epe. "Ik gaf logopedie aan alle lagere scholen in Epe. Niet alleen aan de openbare maar ook aan de christelijke. Maar er zijn niet veel mensen hier die dat nog weten. De meesten herkennen me als de dochter van meester Tuijten. Mijn vader was onderwijzer aan de Dorpsschool. Tot hij in 1944 overleed."

Zelf ging ze als kind ook naar de Dorpsschool. "Ik weet nog veel van oud-Epe. Ik werd geboren aan de Hoofdstraat, in de buurt van de Vlijtweg. We noemde de Hoofdstraat toen nog de Zwolseweg. Het was toen een grintweg met een klinkerpad in het midden voor de paarden."

Ze is samen met haar neef Lex Smit, ook oud-Epenaar, naar de Eper reünie gekomen en ze heeft het er naar haar zin. "Erg leuk. Ik heb al verschillende bekenden gezien en gesproken. Ja, wat mij betreft volgend jaar weer."

Volgend jaar weer zo'n reünie? "Daar wordt al wel om gevraagd" , heeft Paasman ook wel gehoord. Hij bedient de apparatuur waarmee oude beelden en tekstjes op een scherm verschijnen. Maar slechts weinig bezoekers hebben er oog voor. Veel te druk in gesprek met oude bekenden. De juichkreetjes van herkenning die er af en toe bovenuit stijgen, spreken boekdelen.

Ampt Epe-voorzitter Evert de Jonge is ook ìn voor herhaling. De historische vereniging heeft zich, op verzoek van initiatiefnemer Jan Paasman, ook met de organisatie bemoeid en wil dat voor zo'n succesnummer wel blijven doen. "Maar dan in een grotere zaal. En oude foto's langs de wanden. Zoals bij de Vaassen-reünie."