logo

2008-09-16 Ampt Epe: aandacht voor molen in Emst

Geschreven door Deltapost

EMST – Henk Kloezeman mag graag spitten in de historie van met name zijn geboorteplaats Emst. Mede naar aanleiding van het boek over de 150-jarige molen Werklust zocht hij in het streekarchief samen met streekarchivaris Gerrit Kouwenhoven naar gegevens over de molens in Emst.

In 1855 werd de windkorenmolen de Leeuw opgebouwd. Laat dat nou ook zijn gebeurd door een telg van de familie Witteveen, Aard, volle neef van Gerrit Witteveen, die in het boek over Werklust een prominente plaats krijgt. In 1889 brandde de molen af. Daarbij ging veel graan verloren. De opvolger heette De Eendracht. Of het gaat om overgeplaatste molens uit andere delen van het land is niet bekend. Wel dat de laatste Emster molen in 1942 werd onttakeld. Emst sprak in de eerste helft van de vorige eeuw over de molen van Wagenaar en Demmink. Daarmee zijn Johan Wagenaar en zijn echtgenote Dirkje Demmink bedoeld. Kloezeman schrijft er een artikel over dat waarschijnlijk in het decembernummer van Ampt Epe een plaats krijgt. Niet alleen voor Emstenaren bijzonder interessant.