logo

2008-11-05 Molen in Vaassen omhoog

Geschreven door Voets, Sanne - De Stentor

VAASSEN - Daam's molen in het centrum van Vaassen moet omhoog om de zes ontwikkellocaties in het centrum te kunnen realiseren. Dit blijkt uit onderzoek. Eerst werd gedacht dat een ophoging van 3,90 meter voldoende zou zijn. Maar tijdens het onderzoek is gebleken dat het maaiveld vanaf de dorpskern tot aan de molen 1 meter afloopt. Een ophoging van 4,90 meter is nodig, anders kunnen er in het centrum geen gebouwen van drie woonlagen worden gebouwd. De maximale bouwhoogte wordt met de ophoging van de molen 10 meter. Twee typen van ophoging zijn geschikt, het opvijzelen en ondermetselen van de gehele molen of het opmetselen van een geheel nieuwe onderbouw. De Stichting Vaassens' molen heeft een voorkeur voor de eerste optie. Voor de ontwikkelingen in het centrum van Vaassen is de gemeente Epe met Stichting Vaassens' molen, als eigenaar van de molen, en met Triada Woondiensten een intentieovereenkomst aangegaan. Triada zal, in samenwerking met de Veluweborgh en de gemeente, onderzoeken of zij de plannen op het marktplein en de Brink kan uitvoeren. De plannen op de andere ontwikkellocaties worden door private ondernemingen uitgevoerd.
De ontwerpstructuurvisie van het centrum ligt binnenkort voor zes weken ter inzage. Iedereen kan reageren. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad komend voorjaar een besluit neemt over het plan.