logo

2008-11-14 Herstel van Rode Beek daadwerkelijk ingezet

Geschreven door Kooijmans, Wijnand - De Stentor

VAASSEN - Waterschap Veluwe is begonnen met de eerste fase van het herstel van de Rode Beek in Vaassen. In een kort tijdsbestek is overeenstemming bereikt met de aanwonenden over te nemen maatregelen. De Rode Beek is een karakteristieke beek en herbergt veel cultuurhistorische waarde. Tussen de Rode Beek en de Nieuwe Beek ligt een kade die de watersystemen van elkaar scheidt. De Rode Beek is 'rood' van het ijzer en alleen geschikt voor het voortstuwen van een waterrad; wasserij 't Kraaiennest aan de Koninginneweg maakte er gebruik van. Het water van de Nieuwe Beek was wel geschikt voor het wasproces. In het kader van het beekherstel worden kaden en een houten schot hersteld. Het waterschap laat ongewenste exoten verwijderen. Het gaat dan om lariks, douglas en Amerikaanse vogelkers maar ook agressieve groeiers als vlier en braam. In de beek ligt een oude watermolen die niet passeerbaar is voor vissen. Omdat de molen karakteristiek is voor de beek wordt deze wel gehandhaafd, maar er komt een vispassage bij voor de vissen. De nieuwe vistrap is een van de parels van het herstelproject. De vistrap wordt op basis van vrijwillige samenwerking gerealiseerd.