logo

2008-11-13 Leden Erfgoedplatform op zoek naar historische pareltjes

Geschreven door De Stentor

EPE - Bureau Tauw zoekt in de gemeente Epe naar wat historisch waardevol is en het Erfgoedplatform kijkt mee. Het platform, een koepel van organisaties op cultuurhistorisch gebied in de gemeente Epe, heeft al een beeld van wat kenmerkend is voor de gemeente. Dat is de manier waarop met water werd (en wordt) omgesprongen en waarvan de sprengen en beken, de watermolens, de weteringen voorbeelden zijn; en de sporen die land- en bosbouw hebben nagelaten in het landschap. Het waterkenmerk is weliswaar op de gehele gemeente van toepassing, maar in het bijzonder op het zuidelijke deel, Vaassen en Emst. In Epe en Oene spelen de aspecten van bos- en landbouw meer een rol.
De specifieke kenmerken van de gemeente zouden behouden kunnen worden, volgens het platform, als ter hoogte van Vaassen een oost-west strook een beschermde status krijgt: de bandbreedte waarin de sprengengebieden bij Niersen liggen, de bekenstelsels bij Vaassen, de Cannenburch en omgeving, de watermolens, de Grift en het weteringenstelsel. Uniek voor Nederland, volgens het platform.
Erfgoedplatform Epe heeft daarmee voorwerk gedaan voor bureau Tauw, dat voor de gemeente Epe een inventarisatie maakt van archeologische, historisch-geografische en bouwhistorische objecten die het behouden waard zijn. De gemeente heeft die gegevens nodig voor het opstellen van cultuurhistorisch beleid. Leden van het platform deden veldwerk. Zo bekeken zij alle historische monumenten die zijn opgenomen op een lijst uit 1993. Een aantal panden kan worden afgevoerd omdat ze inmiddels zijn gesloopt of zodanig verbouwd dat de historische kantjes er wel af zijn. Maar de speurders kunnen er ook wat aan toevoegen: karakteristieke stukjes bebouwing die beschermd dorpsgezicht zouden moeten worden, mogelijke archeologische vindplaatsen (Oene) en een aantal kleine cultuurhistorische objecten. Een daarvan is het 'boviduct' in Vaassen, een tunneltje als doorgang voor het vee onder de Geelmolensebeek door, die even voor de Geelmolen in een hoge bedding stroomt. Het zou de enige boviduct in Nederland kunnen zijn.
Deze week gaan leden van het Erfgoedplatform nog eenmaal op pad om op zoek te gaan naar mogelijke cultuurhistorische pareltjes. Vervolgens gaat Tauw de aangedragen lijst beoordelen, voor het bureau die aan de gemeente Epe voorlegt.