Bekijk nummer 190

In nummer 190 van december 2012 staan o.m. de volgende artikelen:

Tegenover de ingang van de Algemene Begraafplaats woonde tot het begin van de 20e eeuw Gerrit Jonker. Volgens een ongedateerd krantenbericht heette zijn huis aan de Tongerenseweg, in de buurtschap Lohuizen, "De Hooge Eest". Deze naam was aanleiding voor Evert de Jonge en Jan Paasman een onderzoek in te stellen naar de geschiedenis en naamgeving.

Tijdens de mobilisatie in 1939 kreeg de vader van Cor Verweij, nota bene op zijn verjaardag, een enkele reis Rotterdam-Oene. Het peloton van Verweij werd gelegerd in de werkplaats van fietsenmaker Westerink. Deze eerste kennismaking met Oene en de familie Westerink leidde ertoe dat in augustus 1940 de toen 8-jarige Cor Verweij een deel van zijn zomervakantie in Oene doorbracht. In een sfeervol verhaal doet Cor verslag van zijn herinneringen aan die (oorlogs)tijd in Oene.

Kunstenaar Gerard Bilders schreef op 4 september 1864 in een brief vanuit Vaassen onder meer de volgende woorden: 'Maar Vaassen is een heerlijk land. Wat een eikenhout! Ik heb het nergens zoo gezien. En welk een regt grootsch kasteel is die Kannenburgh!' Wie was deze schilder Albertus Gerardus Bilders? Dianne Hamer laat u met hem kennismaken.

Weet u wat met de naam Hanendorp wordt bedoeld? Een dorp waar veel hanen worden gehouden? De bekende taalhistoricus Otten heeft er een eenvoudige verklaring voor: 'Je moet het zoeken in het dialect.' In het artikel 'Het Hanendorp en de Hanendorperweg' neemt Evert de Jonge tijdens zijn wandeling de lezer mee langs oude en nieuwe panden.

De inhoud van het artikel 'Uit de vereniging' staat weer vol met interessante wetenswaardigheden. Natuurlijk hebben kranten uit de regio vaak al aandacht besteed aan de in deze rubriek genoemde onderwerpen, maar het kan beslist geen kwaad er opnieuw aan herinnerd te worden.

Bij de restauratie in 2012 van het interieur van de hervormde kerk te Epe kwam een beschadigde zerk tevoorschijn met een wapen en een deels zeer moeilijk leesbare tekst. Deze luidt: A° 1624 D(EN) 27 AUGUSTIl IS (IN) DEN HERE (GESTORVEN) W(Y)NTIEN S--EN(B)ERCHS, VROUW VAN (G)ERRIT -----EE--DER (HIER) (BEG)RAVEN. Onze streekarchivaris Gerrit Kouwenhoven ging aan het puzzelen en komt met feiten. Nieuwsgierig geworden?

Natuurlijk komen we in dit decembernummer met een Oudejaarsverhaal. Geen historisch verhaal gerelateerd aan omgeving of een dorp in onze gemeente, maar wel een verhaal dat in 1945 verscheen in het Veluws Nieuws. Het werd geschreven door Guus Betlem jr.

Dit is zomaar een greep uit het boordevolle (52 pagina's!) decembernummer. Voor al onze lezers een fijn geschenk in deze feestmaand. Prettige feestdagen gewenst!