In het decembernummer 2014 van Ampt Epe (nr 200) staat het artikel ‘De “omkeer van zaken” eind 1813, begin 1814: de Kozakken verjagen de Fransen’ dat door Gerrit Kouwenhoven, onze streekarchivaris, werd geschreven. Bij dit artikel is een index verschenen. Deze index bevat de namen van de mensen uit onze streek die in 1813 en 1814 hetzij leveranties, hetzij transportkosten hebben gedeclareerd of op de lijsten voorkomen van het detachement van Hattem in de blokkade van Deventer of daar als vervanger voor een ander naartoe zijn geweest. U kunt in deze index bekijken of wellicht een van uw voorouders betrokken was bij de leveranties aan en/of transporten voor de Kozakken. Klik hier voor de index.