logo

03 Colofon

Geschreven door Fer Jantzen

 

Uitgave van:
Ampt Epe; Historische Vereniging voor Emst
Epe – Oene – Vaassen
I: www.ampt-epe.nl

Verzorgd door:
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00

Tekst- en beeldredactie:
Ampt Epe
Wim van ‘t Einde
Gerrit Kamphuis
Frans Schumacher
Willy Smit-Buit

Concept en vormgeving:
ETT Media en Skitter

April 2015
Overname van artikelen is alleen toegestaan mits Ampt Epe hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media en Ampt Epe zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.