Als je in of na de oorlog geboren bent, kun je je maar moeilijk voorstellen wat voor feest het moet zijn geweest in april/mei 1945. Gelukkig kunnen velen onder ons daar nu nog over vertellen. De opluchting, blijdschap en emoties na vijf jaar bezetting staan hun nog helder voor de geest, maar ook wat daaraan voorafging: een periode van depressie, onderdrukking en vervolging. Deze verhalen mogen niet verloren gaan. Daarom deze speciale krant.

Toen het bestuur van Ampt Epe vorig jaar het plan opvatte een nummer te wijden aan het thema ’60 jaar bevrijding’, konden zij niet vermoeden dat de kans werd geboden dit via een speciale huis-aan-huis bezorgde krant te doen. Angelique Wenno, Richard Medema en Bart Onnes van Uitgeverij ETT-Media en Theresa Kombrink van de afdeling Communicatie van de Gemeente Epe maakten dit voor ons mogelijk. Een woord van waardering aan hen is dan ook zeker op zijn plaats.

De redactie van onze historische vereniging heeft haar best gedaan om de unieke herinnering aan de oorlog en de daarop volgende bevrijdingsdagen van april 1945 vorm te geven. Dankzij de bereidwillige medewerking van diverse inwoners uit onze gemeente is dat gelukt. De persoonlijke ervaringen – weergegeven in de vorm van interviews - staan centraal in deze krant. Deze ervaringen worden omlijst met een aantal andere gebeurtenissen in onze gemeente.

Het materiaal dat in deze krant wordt gepubliceerd, is slechts een fractie van het materiaal dat de redactie aangeleverd heeft gekregen. Allerlei aspecten van oorlog en bevrijding komen daarbij, vaak uitgebreid, aan de orde. Deze onderwerpen worden met de benodigde diepgang in de eerstvolgende uitgaven van ons kwartaalblad behandeld. Deze krant bood daarvoor helaas onvoldoende ruimte. Mocht u nieuwsgierig zijn geworden naar andere gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog in onze gemeente, dan nodig ik u uit de nummers 151 en 152 van ons orgaan, die respectievelijk in mei en juni 2005 verschijnen, te lezen. Deze zijn volledig aan de Tweede Wereldoorlog gewijd. In de daarna volgende nummers zullen ook zeker nog artikelen rond dit thema verschijnen.

Ik hoop dat deze krant ertoe bijdraagt de herinnering aan een zwarte bladzijde uit de geschiedenis levend te houden en uit daarbij één wens: nooit meer oorlog.

Evert de Jonge
Voorzitter historische vereniging Ampt Epe