Ampt Epe, de historische vereniging voor Emst, Epe, Oene en Vaassen.

Het Erfgoed al 60 Jaar in goede handen!

Welkom op de website van Ampt Epe.

Ampt Epe richt zich op de geschiedenis van de gemeente Epe (de kerkdorpen Emst, Epe, Oene en Vaassen en de daarbij horende buurtschappen)

Onze historische vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor de geschiedenis in de gemeente Epe op te wekken en te versterken. De beschikbare informatie maken we toegankelijk via een aantal media: ons blad Ampt Epe, dat vijf keer per jaar verschijnt, diverse boeken, deze en andere websites, regionale pers, lezingen, excursies en film- en voorlichtingsavonden.

Het lidmaatschap van onze vereniging bedraagt €17,50 per jaar. U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen.

Ampt Epe bestaat al sinds oktober 1961. Sindsdien heeft de vereniging veel bereikt voor de historie in de gemeente Epe. Ze heeft natuurlijk veel gepubliceerd over de plaatselijke geschiedenis en bovendien meegewerkt aan verschillende andere uitgaves op historisch gebied. Hierbij kan worden gedacht aan:

  1. De Eper Canon;
  2. De bevrijdingskrant;
  3. Een extra nummer over de schrijfster Elisabeth Maria Post;
  4. Boek over de geschiedenis van het Waterschap;
  5. Een extra nummer over 200 jaar notariaat in Epe;
  6. Een boek over ons agrarisch en industrieel erfgoed;
  7. Wandelboekje door oud-Epe
  8. En dat zullen er nog wel meer worden.