Op de site www.archeologieinnederland.nl vind je een nieuwe webtoepassing Landgebruik in Lagen.

Nu men zo bezig is met archeologisch onderzoek in Epe, wellicht interessant voor ons.

Landschap uit het verleden is in kaart gebracht en omdat er een relatie is tussen landschap en bewoning, kan met behulp van Landgebruik in Lagen verwachtingen uitgesproken worden wat men op een bepaalde locatie aan overblijfselen uit het verleden kan verwachten!

Boeiend!