Op 22 september 2021 werd een webinar verzorgd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over prehistorische akkers.
Door het grootschalige en heel uniforme karakter van de tegenwoordige akkerlandschappen, zou je bijna vergeten dat deze landschappen in het verleden uiterst divers waren. Verschillen in ondergrond, gewasteelt, grondbewerkingsmethoden en bemestingsintensiteit zorgden voor heel gevarieerde akkergebieden met een rijke akkerflora en -fauna. Al vanaf het vijfde millennium voor Christus vindt in onze streken akkerbouw plaats.

Prehistorische Akkerbouw

Archeologen paleobotanici hebben de afgelopen decennia veel geleerd over de prehistorische akkerbouw, onder meer van de Celtic fields en de akkers in het terpenlandschap. Maar ook over de essen in onze zandgebieden is veel nieuwe cultuurhistorische en ecologische kennis ontwikkeld. In het webinar vertellen vier onderzoekers over de historisch-ecologische rijkdom van vroegere akkerlandschappen. Belangrijk doel is ook om na te gaan welke relevantie deze kennis heeft voor het herstel van de biodiversiteit op toekomstige akkers.

In het eerste deel gaat het vooral over Raatakkers en de begroeiing ervan. In de derde presentatie gaat het over de Drentse essen en de ontwikkeling ervan vanaf het begin van de Merovingische periode (rond 500).

Ook in de gemeente Epe vind je op verschillende plaatsen prehistorische akkervelden, zoals hier aan de Gortelseweg in Vaassen. Ampt Epe besteedt hier geregeld aandacht aan, zoals vorig jaar met een wandeling.

Kijk hier het webinar.