Technologie wordt steeds belangrijker bij archeologie. Reden voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om er een symposium aan te wijden met een aantal sprekers. Met behulp van luchtfoto’s en satellietbeelden, het Actueel Hoogtebestand Nederland en thermisch infraroodbeelden is het ‘op afstand’ opsporen van archeologische relicten van achter het eigen beeldscherm voor iedereen mogelijk geworden.

Maar waar staat de archeologische wereld eigenlijk op dit moment? Welke remote sensing-beelden zijn beschikbaar, wat zijn actuele archeologische toepassingen en welke betekenis hebben ze voor de archeologische monumentenzorg?
Tijdens het webinar tonen vier sprekers, vanuit hun eigen ervaring met bepaalde bronnen en toepassingen, hun praktijkvoorbeelden. Door de Rijksdienst wordt ingegaan op een actueel overzicht van toepassingsmogelijkheden dat voor iedereen, in publicatie en webviewer, beschikbaar komt.