Aan de zuidkant van de Raatakkers, dicht bij de Niersenseweg ligt een oude beekbedding en die is op zich vanaf de paden niet zo goed zichtbaar. Vanuit de lucht gaat het aanmerkelijk beter, dat zie je in de video via deze link

De huidige beken in onze omgeving worden gevoed door sprengen of kwelgebieden. Door het graven van de sprengen zijn de oorspronkelijke beken verdwenen. Deze kregen namelijk geen water meer. Toch zijn de oude beekbeddingen op een aantal plaatsen nog goed te herkennen, zoals bijgaande video laat zien. Wanneer het zwaar heeft geregend blijven er in de bedding nog steeds plassen staan of wordt de bodem door het vocht donkerder dan de omgeving. Door de grotere hoeveelheid vocht vind je op deze plekken ook meer en andere grassen.

Met zogenaamde LiDAR-opnamen zijn deze beekbeddingen ook te zien. Met deze LiDAR-opnamen worden de hoogteverschillen in kaart gebracht en krijg je een nog beter beeld van het verloop van de bedding.