WERKGROEP PLATTELANDSGESCHIEDENIS EMST

Leden: Henk Kloezeman, Gerrit Kamphuis, Henri Slijkhuis en Evert de Jonge.

Doel: opzetten van een (openbare) website waarin diverse aspecten van de geschiedenis van Emst worden belicht met de nadruk op bewonersgeschiedenis. De website kan gebruikt worden voor historisch en genealogisch onderzoek, maar ook voor onderwijsdoeleinden.

Globale opzet website:

1. Startpagina; verwoording opzet en doel.

2.Historich overzicht van Emst.

a. Ontwikkelingen in het landschap (Henri Slijkhuis).

b. Bestuurlijke ontwikkelingen: de geschiedenis het schoutambt/gemeente Epe, de mark van Emst en de 'stichting' van het dorp Emst (Evert de Jonge).

c.Sociale en economische ontwikkelingen: ambachtslieden/ ondernemers en landbouwactiviteiten (Henri Slijkhuis m.m.v. Henk Kloezeman).

d.School en kerk (Henk Kloezeman).

e.Cultureel leven (nog te bepalen)

Algemeen: Foto's en tekeningen zullen de tekst ondersteunen.

3.Plattegronden met toelichting: hiermee wordt de groei van het buurtschap naar dorp en latere ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt.

N.B.: Kaarten van 1550 tot 2020.

4.De bewonersgeschiedenis van de boerderijen en huizen van voor 1940.

Per straat wordt van elk object de geschiedenis weergeven, dus een weergave van de bewoners.

N.B.: Van de laatste bewoner wordt alleen de voorletters en achternaam opgenomen (i.v.m. de AVP).